TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

Tłumaczenie jak oryginał

Przetłumaczony przez nas dokument będzie wiernym odwzorowaniem oryginału, ale napisanym w innym języku.

Zawsze najwyższa jakość. Bez dodatkowych dopłat!

Merytoryczna spójność z oryginałem
Jesteśmy w stanie dotrzeć do eksperta z każdej branży, aby skonsultować tekst i zapewnić najwyższą jakość tłumaczenia. Wyjaśniamy wątpliwe fragmenty tekstu i ustalamy specjalistyczną nomenklaturę z ekspertami. Dzięki temu tekst po tłumaczeniu jest zrozumiały dla czytelnika i zgodny z obowiązującym w danej branży słownictwem. Nasi tłumacze zawsze muszą zrozumieć zagadnienie, którego dotyczy tłumaczenie. Wszystko po to, by tekst był przystępny dla odbiorcy, ale też bezbłędny pod względem merytorycznym.
Graficzna spójność z oryginałem
Na życzenie klienta zapewniamy idealne odwzorowanie układu stron i grafiki z dokumentu oryginalnego. To u nas standard obsługi.
Po tłumaczeniu klient otrzymuje dokument o wyglądzie takim samym jak oryginał w Wordzie lub pliku pdf.
Pięcioetapowa procedura pracy nad każdym tekstem:
Etap 0 - Odwzorowanie grafiki i układu oryginalnego dokumentu w Wordzie - w przypadku wydruków, skanów, plików graficznych, czy też pdf lub innych nieedycyjnych dokumentów otrzymanych do tłumaczenia
Etap I - Tłumaczenie przez tłumacza-specjalistę z danej branży.
Etap II - Dodatkowa weryfikacja, jakiej poddawany jest każdy tekst - tzw. "drugie oko" zawsze wychwyci pewne niedociągnięcia. Staramy się, aby teksty branżowe lub techniczne czytał filolog pod kątem zgodności tłumaczenia z oryginałem, czy nie ma pominięć tekstu i przekłamań.
Etap III - Konsultacja ekspercka stosowana zarówno podczas tłumaczenia jak i weryfikacji językowej. Trudniejsze pojęcia lub opisy konsultujemy z ekspertami z danej branży. Ich czas jest najbardziej cenny i musi zostać wkalkulowany w cenę tłumaczenia, ale tylko to może zapewnić bezbłędne tłumaczenie nawet trudnych zagadnień.
Etap IV - Dodatkowa korekta to "ostatni szlif" tekstu - sprawdzenie literówek, gramatyki, składni i interpunkcji a nieraz ostatnie doprecyzowanie po konsultacji z tłumaczem niejasno sformułowanych fragmentów. Uważamy, że tłumaczenie techniczne lub specjalistyczne również musi być poprawne stylistycznie.

Bezpłatna wycena w ciągu godziny:  Co w nas cenią klienci?

  • - Profesjonalną obsługę
  • - Najwyższej jakości tłumaczenia
  • - Szybkość i niezawodność
  • - Najlepszych tłumaczy z doświadczeniem
  • - Tłumaczymy teksty z każdej branży
  • - Obsługę wszystkich języków
  • - Błyskawiczne wyceny tłumaczeń
  • - Elastyczność w ustalaniu terminów i cen
Design by donsilve